levitra

We like to welcome you

at the 9th Alkmaar Tattoo Convention
November 28th – 29th, 2015
Grote Sint Laurenskerk, Alkmaar, The Netherlands

Alkmaar2015-(FB)

 

In de historische (15e/16e eeuw) entourage van deze laat-gotische kerk, op eeuwenoude grafzerken en tussen enorme glas-in-lood ramen, is de Tattoo Conventie op een bijzondere en waardevolle plek. Extra bruisend wordt het door diverse optredens gedurende het weekend:

zaterdag en zondag hebben we diverse optredens.

The historical (15th/16th century) entourage of this late-Gothic church, on ancient gravestones and between huge stained-glass windows, this Tattoo Convention is at a special and valuable place. Additional bubbly by the various performances throughout the weekend:

Saturday and Sunday we have various performances.