levitra

Wij van de organisatie willen alle artiesten, vendors en bezoekers bedanken

voor een super leuke en gezellige Conventie in de

TOFSTE locate ever!! Tot volgend jaar

at the 9th Alkmaar Tattoo Convention
November 14th – 15th, 2015
Grote Sint Laurenskerk, Alkmaar, Netherlands

Tattoo2014_A4 drop

In de historische (15e/16e eeuw) entourage van deze laat-gotische kerk, op eeuwenoude grafzerken en tussen enorme glas-in-lood ramen, is de Tattoo Conventie op een bijzondere en waardevolle plek. Extra bruisend wordt het door diverse optredens gedurende het weekend:

zaterdag en zondag hebben we diverse optredens.

The historical (15th/16th century) entourage of this late-Gothic church, on ancient gravestones and between huge stained-glass windows, this Tattoo Convention is at a special and valuable place. Additional bubbly by the various performances throughout the weekend:

Saturday and Sunday we have various performances.